P O L E C A M Y

K N H

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławski Informator Kulturalny PEGAZ
  Postać Józefa Kozińskiego  
      Józef Koziński (1902-1979), kapitan 14 pp, podpułkownik pożarnictwa, działacz społeczny.
      W ramach harcerstwa konspiracyjnego brał udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 roku. Uczestniczył w wojnie 1920 roku i kampanii polskiej 1939 roku. Komendant hufca harcerzy we Włocławku w latach 1930-1939 oraz komendant ośrodka harcerzy włocławskich (1946-1948). Twórca wodnego harcerstwa we Włocławku. Wybitny działacz PCK, Ligi Obrony Kraju, Koła Oficerów Rezerwy i współorganizator Kręgu Instruktorskiego Powiśle. Współorganizował pierwsze Seminarium Historyczne dotyczące harcerstwa włocławskiego, utworzył Muzeum Harcerskie przy Komendzie Hufca Włocławskiego, zainspirował i uczestniczył w opracowaniu historii harcerstwa włocławskiego oraz przyczynił się do wzniesienia w 1976 roku obelisku z tablicą ku czci poległych i pomordowanych żołnierzy 14 pp. Odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych 1920 roku.

  Bibliografia  

Źródła
2005-03-07, dodał: RBI
CAW, Dziennik Bojowy 14 Pułku Piechoty, sygn. II/1/16; Archiwum rodzinne (pamiętniki i wspomnienia Józefa Kozińskiego, dokumenty, korespondencja, zdjęcia).

Opracowania
2005-03-07, dodał: RBI
Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, wydawnictwo Marszałek - 2008; Jankowski J., Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw 1911-1945, Warszawa 1987, s. 68, 184, 212-215; Jarzembowski R., Józef Koziński (1902-1979), oficer Wojska Polskiego, oficer pożarnictwa, działacz społeczny, (w:) Zasłużeni dla Włocławka, pod red. M. Wojciechowskiego, Włocławek 1991, s. 93-94; tenże, Włocławski sport, Włocławek 1992, s. 32; Koziński D., Koziński Józef (1902-1979), oficer Wojska Polskiego, oficer pożarnictwa i działacz społeczny, (w:) Włocławski Słownik Biograficzny, tom I, pod red. S. Kunikowskiego, Włocławek 2004, s. 80-83 Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 12, 36; Krajewski M., Kujawy Wschodnie, Ziemia Dobrzynska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Włocławek 2002, s. 33, 39; Kunikowski S., Z dziejów harcerstwa polskiego we Włocławku w 75 lecie istnienia, Włocławek 1986, s. 5; Pamiątka Roku Szkolnego 1926-1927, Oficerska Szkoła Piechoty, Ostrów - Komorowo 15 VII - 15 VIII 1927, s. 24, 37, 63; Pawłowski J., Księga Pamiątkowa Instruktorskiego Kręgu Seniorów ZHP im. Andrzeja Małkowskiego, Włocławek - Rypin 1997, s. 9-20; XV L.O.P.P., pr. zb., Warszawa 1938, s. 300; Piotrowski S., Czerwone szlabany, Kalisz 1994, s. 87; tenże Zerwane okowy, Kalisz 1994, s. 8-9; Sławiński T., W żołnierskiej służbie, WTN, Włocławek 2005, s. 89, 91, 93, 97; Skotnicki W. J., Harcerstwo męskie we Włocławku w latach 1911-1945, Toruń 2002, s. 177-279; Turczynowicz A., Wszystko co nasze Polsce oddamy. Monografia harcerstwa włocławskiego, (maszyn.), s. 27-62, 114-124; Zawilski A., Bitwy polskiego września, Warszawa 1972, tom II, s. 256, 279.

Prasa
2005-03-07, dodał: RBI
"Echo Celulozy", 1971, nr 16; "Gazeta Kujawska", 1959, nr 32, 1970, nr 119; "Zdrowie", 1969, nr 244; "Żołnierz Polski", 1971, nr10, 1989, nr 16; "Życie Włocławka", 2003, nr 8, 9, 10, 12, 2004, 2, 5, 8, 12.

Opracował: D. KozińskiWszelkie prawa zastrzeżone © Regionalna Baza Informacyjna - www.wwi.pl